September 30, 2020
Uncategorized

Tháo gỡ vốn cho các dự án thu nhập thấp

Bộ Xây dựng vừa đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các địa phương cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các doanh nghiệp xây nhà thu thập thấp để họ tiếp cận với vốn vay ngân hàng.
> Đề xuất tiếp tục ưu đãi thuế cho nhà ở thu nhập thấp

Hiện đã có 24 dự án nhà ở cho công nhân và 37 dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp được khởi công. Theo Bộ Xây dựng, các nhà đầu tư đều vướng mắc trong việc tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam do khó khăn trong việc hoàn thành các thủ tục để đăng ký giao dịch đảm bảo quyền sử dụng đất.

Nguyên nhân là các chủ đầu tư được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Quyết định giao đất đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với diện tích đất được giao, nhưng cũng có chủ đầu tư chỉ được cấp Quyết định giao đất mà không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nhất là tại thành phố Hà Nội). Điều này khiến chủ đầu tư các dự án này bị vướng mắc trong việc hoàn thành các thủ tục để thực hiện đăng ký giao dịch đảm bảo quyền sử dụng đất.

Bộ Xây dựng nhấn mạnh, việc quản lý đất đai cũng như việc đăng ký giao dịch đảm bảo quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Bộ Tài Nguyên Môi trường. Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Bách Hợp

Nguồn vnexpress: https://vnexpress.net/thao-go-von-cho-cac-du-an-thu-nhap-thap-2709645.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *