September 30, 2020
Uncategorized

228.000 tỷ đồng cho vay bất động sản năm 2010

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ước đến hết 31/12/2010, dư nợ cho vay để đầu tư kinh doanh bất động sản đạt khoảng 228.000 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng ký năm ngoái.

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, trong 10 tháng đầu năm nay, tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản ở mức xấp xỉ tỷ lệ tăng trưởng tín dụng chung của toàn ngành ngân hàng. Bên cạnh đó, chất lượng tín dụng đối với lĩnh vực này cũng được đảm bảo.

Theo báo cáo, đến ngày 31/10/2010, đạt 224.843 tỷ đồng, tăng 22,01% so với 31/12/2009, trong đó tăng trưởng tín dụng nền kinh tế của toàn hệ thống cùng thời kỳ là 23,87%. Ước đến hết 31/12, dư nợ cho vay để đầu tư kinh doanh bất động sản đạt khoảng 228.000 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngân hàng Nhà nước nhận định, đây là tỷ lệ có thể chấp nhận được trong điều kiện mặt bằng lãi suất hiện nay. Nhìn chung, các dự án bất động sản có hiệu quả luôn được các tổ chức tín dụng xem xét và đáp ứng nhu cầu vốn kịp thời.

Việc cho vay ưu đãi đối với lĩnh vực bất động sản thời gian qua được thực hiện bởi Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Theo đó, Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay đối với hộ nghèo về nhà ở. Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực hiện cho vay ưu đãi đối với một số dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp, cho sinh viên, người có thu nhập thấp ở khu vực đô thị.

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các hình thức cho vay bất động sản trong thời gian qua khá đa dạng: Cho vay chủ đầu tư các dự án, cho vay các đơn vị xây lắp, cho vay đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua, sử dụng các sản phẩm của dự án như căn hộ, văn phòng.

Hoàng Lan

Nguồn vnexpress: https://vnexpress.net/228-000-ty-dong-cho-vay-bat-dong-san-nam-2010-2709700.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *